Přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů

Již 24 let přepravujeme velmi těžké a nadrozměrné náklady po celé Evropě. Kromě samotné přepravy zajistíme kompletní projekt přepravy, naložení a složení nákladu. Naši zákazníci na naší práci oceňují zejména maximální spolehlivost, pečlivost a kvalitu.

Přepravíme náklady o hmotnosti až 650 tun. Maximální rozměry jsou dány možnostmi trasy. Proto kromě přepravy nákladů po silnici zajišťujeme kombinovanou přepravu zahrnující silniční přepravu, železniční přepravu, lodní přepravu nebo leteckou přepravu.

Jako jediná firma v České republice disponujeme paralelním zapojením těžkých podvalníků značky Goldhofer. Pomocí takto vedle sebe zapojených podvalníků jsme realizovali například přepravu turbíny do běloruského Minsku.

Pro přepravu těžkých nákladů využíváme kromě speciálních hydraulických podvalníků.

K těmto podvalníkům máme celou řadu příslušenství: například  točnice, které umožňují upevňění a přepravu velmi dlouhých nákladů, umístěných na dvou samostatných podvozcích.

Jsme vybavení 33 osami značky Goldhofer pro přepravu nejtěžších nákladů, dále 6-osým, 5-osým, 4-osým a několika 3-osými teleskopickými podvalníky typu Goldhofer, Faymonville.

Pro přepravu trolejbusů a autobusů jsme vybavení speciální podvalníky s nájezdovým úhlem 4°.

Pro tažení nákladů využíváme 15 3-4osých tahačů značky MAN a Mercedes. Většina tahačů splňuje emisní normu EURO 6. O maximální kvalitu služeb se postará více než 60 kvalifikovaných zaměstnanců. 

Přeprava  sila
Přeprava 2 kotlů Bosch
Přeprava části kouřovodu do přístavu
Jen pojeď!

 

 

Příklady převážených nákladů

  • Speciální strojní zařízení (turbíny, reaktory)
  • Ocelové konstrukce  (nosníky, mostní konstrukce, traverzy, náby)
  • Přeprava objemných nádrží (pivní tanky)
  • Elektro zařízení (generátory, transformátory, statory)
  • Kolejová a pásová vozidla (trolejbusy, autobusy, bagry)
  • Ostatní (coldboxy, sušičky )

 

  • Výběr ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu dopravy, 
  • Vytyčení a zabezpečení průjezdnosti trasy s ohledem na přepočty  a zpevnění mostů, demontáže dopravních zařízení a další asistenční služby. Zajištění doprovodů k nadměrným přepravám.