Manipulace s velmi těžkými náklady a břemeny

Provádíme manipulaci s velmi těžkými břemeny a to nejen při nakládání a vykládání, ale i při přemístění v rámci výroby nebo instalace. Pro manipulaci s náklady využíváme speciální hydraulické systémy s nosností do 400t. Manipulaci provádíme bez použití jeřábů.

Kontaktujte nás, zajistíme s využitím našich projektantů a statiků přípravu optimální manipulace s břemeny.

Technika, kterou zajišťujeme pro manipulaci s těžkými břemeny

  • Autojeřáby (max 800t) - pro otevřené prostory
  • Lift systémy (max 1600t) - pro usazení v nízkých výškách
  • Lifter systémy (max 690t) - například pro usazování mostních konstrukcí
  • Transportní podvozky (max 176t) - pro kratké přemísťování
  • Hevery a hydraulika (max 400t) - pro pomocnou manipulaci